Giám sát viên nghiên cứu lâm sàng (Clinical Research Associate - CRA) là người có bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng cần giám sát, nắm rõ hồ sơ nghiên cứu, các qui định của Hội nghị Hòa hợp Quốc tế về hồ sơ đăng ký dược phẩm – Hướng ...

Chat với chúng tôi