Chất lượng của chúng tôi
Cập nhật: 04/07/2016
Xem: 1926
Chất lượng là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của VietStar. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để thiết lập một danh tiếng về chất lượng và đã được công nhận là một trong những tổ chức nghiên cứu theo hợp đồng (CRO) hàng đầu tại Việt Nam thông qua các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện tại nhiều bệnh viện trong cả nước và là nhà cung cấp dịch vụ cho các công ty dược toàn cầu..
Chất lượng công việc của chúng tôi rất quan trọng cho sứ mệnh của chúng tôi, đó là mang thuốc tốt hơn đến cho bệnh nhân trên toàn thế giới. Chúng tôi cam kết duy trì, hỗ trợ, kiểm tra và cải tiến hệ thống chất lượng của chúng tôi vượt quá tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng, bệnh nhân và cơ quan quản lý.
 
Chat với chúng tôi