VIETSTAR BIOMEDICAL RESEARCH
 
Văn phòng: Phòng A2, tầng 5, Toà nhà Horison Tower, 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành lhoos Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ: 109 Tô Hiệu, Đường Nguyễn Trai, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại/Fax: + (84 4) 32 000 867 - Hotline: + 84 (0)903 40 43 34
E-mail: contact@vietstar-research.com
Website: www.vietstar-research.com
Please fill this field to contact us:
 
Các trường có dấu * bắt buộc phải điền
Chat với chúng tôi