Cập nhật: 14/08/2016
Xem: 1563
Dịch thuật chuyên nghiệp và thông dịch viên và xây dựng các hoạt động khác Chúng tôi có mạng lưới dịch thuật y khoa và thông dịch viên có thể đảm nhận việc dịch tài liệu cũng như là phiên dịch cho hội thảo, tập huấn
Chúng tôi hợp đồng với các giáo sư và chuyên gia đầu ngành về y tế để sẵn sàng hợp tác với Nhà tài trợ để cung cấp dịch vụ tập huấn khởi động nghiên cứu, tập huấn ICH GCP và các tập huấn chuyên sâu, cơ bản như là thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thống kê sinh học…

 
Đăng kí dịch vụ
Các trường có dấu * bắt buộc phải điền
Chat với chúng tôi