Cập nhật: 05/07/2016
Xem: 1301
VIETSTAR BIOMEDICAL RESEARCH  cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thuốc, bao gồm nhưng không giới hạn như:
  • Phát triển các công cụ để quảng cáo thuốc 
  • Hỗ trợ khách hàng để có được chứng nhận quảng cáo từ cơ quan Y tế
  • Hỗ trợ khách hàng trong tổ chức các Hội thảo và Hội nghị khoa học


Đăng kí dịch vụ
Các trường có dấu * bắt buộc phải điền
Chat với chúng tôi