Cập nhật: 30/06/2016
Xem: 2152

Xem xét đề cương/ đầu vào

  • Thực hiện các nghiên cứu khoa học theo yêu cầu
  • Kết nối với các Quản lý dự án, Bác sĩ nghiên cứu và Nghiên cứu viên để đảm bảo nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ nhất
  • Điều phối việc quản lý dữ liệu để đảm bảo tuân thủ với hệ thống nội bộ
  • Đảm bảo đề cương được xem xét kỹ lưỡng trong nội bộ theo quy trình của công ty
     


Thiết kế phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu
 
  • Đánh giá sự hoàn chỉnh của Phiếu chấp thuận nghiên cứu (Xem xét danh mục phiếu chấp thuận)
  • Hỗ trợ trong việc phát triển Phiếu chấp thuận nghiên cứu của dự án
 

Đăng kí dịch vụ
Các trường có dấu * bắt buộc phải điền
Chat với chúng tôi